top of page
  • 作家相片匿名

佢從來無因為我有呢個病而離棄我

我有左紅斑狼瘡已經十一年,而我認識呢個男仔都已經十一年,無論係朋友既身份定男朋友既身份,從來無因為我有呢個病而離棄我


雖然佢平時好大頭蝦,唔識點照顧我,但係最近我做 #髖關節手術 既時候,佢好細心,從來無照顧過人既佢,係醫院餵我食粥飲水 抹面,我真係覺得好開心,同時感到好幸福 🥰
6 次查看

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page