top of page
  • 作家相片匿名

發作有時朋友關心地問你呢排做左咩黎搞佢發得勁左, 真係唔識點答


我都好想知呀大佬...明明已覺得很善待自己去控制病情...


仲要每次發作唔知佢會開邊範先頂癮

4 次查看

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page